Medy

Med, „ten zlatý poklad včel“, který všichni jistě známe a mnoho z nás ho má velmi rádo. Výběr medu není ani zdaleka, tak jednoduchý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Důležitou roli hraje lokalita, ve které se včely sbírající nektar nacházely. Nejlepší lokalitou jsou oblasti daleko od dopravní infrastruktury, průmyslu a chemicky ošetřovaných polí, jako jsou hory, louky, CHKO, lesy. 

Náš med sbíraly pilné včelky v oblasti Jeseníku a okolí, kde je čisté prostředí a dobrá kvalita ovzduší, přitom se o ně pečlivě staral včelař s dlouholetou tradicí.