Nadváha

O nadváze se většinou mluví tehdy, když je tělesná váha jedince o deset až dvacet procent vyšší než váha normální. K vypočítání této váhy se může u zdravého dospělého použít základního pravidla: Tělesná výška  v centimetrech mínus 100 rovná se normální váha. Při výše 160 cm by tedy byla normální váha 60 kg. Vhodnější pro organismus je ale váha ještě nižší, takzvaná váha ideální. Ta je ještě o 10 - 15% nižší, než váha normální. Na výše uvedeném příkladu , kdy normální váha je 60 kg, je potom ideální váha 51 - 54 kg. Nějaké půl kilo navíc nemusí hned značit nadváhu. Povážlivým je stav teprve tehdy, když se ke zvyšování váhy přidruží některé příznaky, které by se neměly brát na lehkou váhu. K těmto průvodním příznakům patří zvýšená nechuť k pohybu, kdy se postupně všechna tělesná činnost stává více obtížnou. Dochází snadněji k únavě, při zvýšené tělesné námaze k dušnosti a rudnutí obličeje. K těmto příznakům dále přistupují časté bolesti v kříži a především bolesti kloubů dolních končetin. Vzhledem k tomu, že krví musí být zásobován zvětšený tělesný objem, dohází i k poruchám srdeční činnosti, později i celého oběhového systému. 

Jaké jsou příčiny nadváhy?

Důkazy o dědičnosti nadváhy nejsou vědecky doloženy. Výjimkou tvoří pouze nevelký počet případů otylosti, způsobené onemocnění žláz s vnitřní sekrecí. Tyto žlázy produkují hormony, které ovlivňují četné funkce organismu. Nadváha je vždy výsledkem špatné životosprávy a životního postoje.

Proč se zdá hubnutí za obtížné?

Otylí lidé pokládají svoji váhu za normální, protože si během několika let nebo celých desetiletí zvykli na špatné stravovací návyky. Věří, že přejídání jednoduše patří k jejich životu a oni proti tomu nemusí, nebo také nemohou nic dělat. Často zanedbávají péči o tělo a vůbec jim nezáleží na jejich vzhledu. Bludný kruh se uzavře, když z důvodu nadváhy postižený omezí svůj běžný tělesný pohyb nebo sportování, a tím se jeho váha dále zvyšuje.

Zvýšené riziko cukrovky

Otylost je nebezpečná! okolo 70 - 80% všech diabetiků mělo nadváhu před onemocněním cukrovkou. Cukrovka je sice někdy dědičně podmíněna, ale onemocnění může také propuknout pod vlivem podmínek okolního prostředí, ke kterým patří i nadváha.

Tipy při nadváze 

  • Hlavní jídla omezit co do množství
  • Nesvačit kaloricky bohaté sladkosti
  • Jíst hodně ovoce a zeleniny
  • Dodržovat odpovídající dietu
  • Zajistit si více pohybu
  • Dodržovat sebekázeň