Reklamační řád

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30ti dnů od převzetí reklamovaného zboží. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho požadavku.

Uplatnění reklamace:

  • V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.
  • Podání reklamace není nic složitého.
  • Vyplňte Formulář pro uplatnění reklamace (ke stažení Formulář_Pro_Uplatnění_Reklamace).
  • Zboží je nutno uvést do původního stavu se všemi součástmi, se kterými Vám bylo doručeno.
  • Výrobek pečlivě zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě. Přibalte Formulář pro uplatnění reklamace a doklad o koupi.
  • Zašlete na adresu uvedenou níže.

Kontakty

Tel: 720 453 491,
Email: info@panimo.cz

Adresa pro uplatnění reklamace

ulice: Na Valech 2,
PSČ: 748 01,
Město: Hlučín,
Stát: Česká republika

O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailem.